Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er forebyggende tandpleje og tandbehandling for seniorer og borgere, der er visiteret til omsorgstandpleje.

Du kan benytte Omsorgstandplejen, hvis du er:

  • tilmeldt Omsorgstandplejen
  • interesseret i at blive visiteret til Omsorgstandpleje
  • interesseret i at vide mere om forebyggelse og tandpleje for seniorer
  • pårørende eller plejepersonale

Ved akut behov for tandlægehjælp kan du finde oplysninger om tandlægehjælp uden for åbnigstider.

Sådan søger du

Du skal søge om omsorgstandpleje gennem din visitator på telefon 43 59 17 71. Visitatoren kan fortælle dig mere om ordningen.

For fagprofessionelle

Luk alle
Udfold alle
Tandplejen i Høje-Taastrup Kommune